Millersoils-Bulgaria

Font Awesome Icons
Millersoils Bulgaria » Политика на поверителност

Политика за поверителност

 1. Администриране на данни

Millersoils.bg е търговското наименование на уебсайт за електронна търговия, който е собственост на  фирма “СПАСОВ-ЕЛЕКТРОНИКС ” ЕООД, вписана в Търговският регистър към Aгенцията по вписванията с ЕИК 203995663, със седалище и адрес на управление:  Република  България, гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, ж.к. ЛОЗЕНЕЦ, бул./ул. ЛЮБОТРЪН № 2, бл. 63, вх. А, ет. 6, ап. 16, електронен адрес: https://millersoils.bg, тел. за контакти: +359 896 355 532, наричан по-долу за краткост НИЕ и отговаряме за опазването на Вашите лични данни.

Тъй като защитата на Вашите лични данни е важна за нас, НИЕ сме предприели необходимите организационни и технически мерки, за да ги обработваме по подходящ и законосъобразен начин. Настоящата Политика за поверителност описва начините на събиране, използване, обработка и съхранение на личните Ви данни, които са необходими за достъп и използване на услугите, предоставяни от “СПАСОВ-ЕЛЕКТРОНИКС” ЕООД.

 1. Лични данни, които събираме за Вас

Лични данни са всякакъв вид информация, която може да идентифицира дадено физическо или юридическо лице. Данните могат да бъдат получени от Вас, да ни бъдат предоставени от трети лица, или да бъдат генерирани в процеса на обслужването Ви като клиент.

НИЕ обработваме следните лични данни:

 • В момента, в който се регистрирате за услугите ни, НИЕ събираме лична информация за Вас, включваща името Ви, адрес, имейл адрес и телефонен номер, ако сте физическо лице. В случай, че сте юридическо лице, НИЕ събираме информация за името на Вашата компания, юридическата ѝ форма, типа, естеството и целта на Вашата търговска дейност, фирмения Ви адрес, фирмения Ви телефонен номер, управителите, ЕИК.
 • Всички съобщения, които ни изпращате. Тези данни се обработват с цел търговска комуникация, както и във връзка с евентуално възникнали в процеса на съвместната ни дейност юридически спорове.
 • Когато осъществявате достъп до нашия уеб сайт, НИЕ автоматично събираме информация за Вашия IP адрес, данните за вход, подробности за Вашия браузър, продължителност на посещението на страниците, както и поведението Ви по време на използването на уеб сайта. Източникът на тези данни е от системата ни за проследяване и анализи.
 • НИЕ обработваме лични данни, свързани с Вашите предпочитания за получаване на маркетингова информация от нас и трети страни, и предпочитаният от Вас начин за комуникация, с цел да Ви включим в нашите промоции и да Ви предоставим адекватно съдържание и реклами.
 • Когато от нас се изисква да събираме лични данни по закон или съгласно условията на договора между нас и Вас, и Вие не ни предоставите тези данни при поискване, може да не успеем да изпълним договора. Ако не ни предоставите поисканите данни, може да се наложи да отменим поръчания от Вас продукт, но ако го направим, ще Ви уведомим своевременно.
 • В някои случаи е възможно е да обработим личните Ви данни без Вашето знание или съгласие, но само в рамките на позволеното от закона. НИЕ не извършваме автоматизирано вземане на решения или автоматизирано профилиране.
 1. С кого споделяме личните Ви данни

 • Възможно е да споделим личните Ви данни с Доставчици на ИТ услуги и системна администрация;
 • Може да разкриваме личните Ви данни на трети страни във връзка със сливания, продажби, придобиване или ликвидация на търговската ни дейност или на части от нея.
 • Може да разкриваме личните Ви данни на адвокати, банкери, одитори или застрахователи.
 • Може да разкриваме събраната за Вас информация на куриерски компании.
 • Може да разкриваме събраната за Вас информация на правителствени органи, ако това е необходимо за спазване на приложимото законодателство или разпоредби.

Изброените трети страни могат да обработват личните Ви данни само за конкретни цели и в съответствие с нашите указания. НИЕ изискваме от всички трети страни, на които прехвърляме Вашите данни да спазват сигурността на личните Ви данни и да ги третират съгласно закона.

 1. Сигурност на личните Ви данни

Сигурността на събраните за Вас лични данни е важна за нас. Във връзка с това, НИЕ сме въвели мерки, с помощта на които да предотвратим загуба, кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване на личните Ви данни.

Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.

Достъп до личните Ви данни имат само служители, на които им се налага да работят с тях и са пописали декларация за конфиденциалност.

В случай на съмнение за евентуално изтичане на информация за личните Ви данни, всички засегнати ще бъдат уведомени незабавно.

 1. Съхранение и запазване на личните Ви данни

НИЕ съхраняваме Вашите лични данни, докато имате съществуващ акаунт в Millersoils.bg.

При прекратяване на договора или при изрично искане от Ваша страна, НИЕ можем да изтрием Вашите лични данни. Въпреки това, сме задължени по закон да съхраняваме определени записи от събраната за Вас информация минимум 5 (пет) години след прекратяване на договора.

 1. Вашите права

Съгласно Закона за защита на личните данни имате следните права:

 • Информация за личните Ви данни, които се обработват;
 • Информация за целта на обработка на личните данни;
 • Информация за лицата, които имат достъп до личните Ви данни;
 • Информация за периода, в който личните Ви данни ще бъдат съхранявани;
 • Имате право на промяна на неверни или непълни лични данни;
 • Имате право на преносимост на личните данни;
 • Имате право да изисквате копия на личните данни, съхранявани от нас;
 • В случай, че сте предоставили съгласие за обработка на личните Ви данни, Вие можете по всяко време да оттеглите Вашето съгласие, като ни уведомите на следния имейл адрес: office@Millersoils.bg.

В случай на отказ от Ваша страна да обработваме личните Ви данни или част от тях,  Вие трябва да прекратите договора ни или може да се наложи да отменим Вашата поръчка, но ако го направим, ще Ви уведомим своевременно.

 1. Връзка с трети страни

Сайтът Millersoils.bg включва връзки към други уеб сайтове и приложения на трети страни. Възможно е активирането на тези връзки да позволи на трети страни да събират информация за Вас. Millersoils.bg не носи отговорност за декларациите за поверителност на други сайтове. Във връзка с това, НИЕ Ви препоръчваме да прочетете декларациите за поверителност на всеки уеб сайт, който посещавате.

 1. „Бисквитки”

Сайтът Millersoils.bg използва бисквитки. За повече информация относно „бисквитките”, които ползваме, вижте тук.

Вие можете да настроите браузера си да приеме или откаже някои или всички ‘бисквитки’. В случай на отказ на някои или на всички бисквитки е възможно части от уеб сайта Millersoils.bg да бъдат недостъпни за Вас и/или да не функционират правилно.

 1. Други

Стоките и услугите, които Millersoils.bg предлага не са предназначени за физически лица под 16 години. НИЕ не събираме съзнателно информация, включително лични данни за физически лица под 16 години. Ако получим информация, че сме събрали лични данни на лице под 16 години, НИЕ незабавно ще я изтрием.

Моля свържете се с нас, в случай, че имате информация, че погрешно или случайно сме получили данни от физически лица под 16-годишна възраст на имейл адрес: office@millersoils.bg

Изберете полетата, които да се показват. Други ще бъдат скрити. Плъзнете и пуснете, за да пренаредите реда.
 • Снимка
 • Продуктов номер
 • Рейтинг
 • Цена
 • Описание
 • Добави в количката
Сравни